Telefón: 02 / 622 568 966


SPOKOJNÝ ŽIVOT
PRE nÁS VŠETkÝCH
"Vyšším princípom je, aby sme sa spoločne radovali zo šťastia a života a nie zo vzájomného nešťastia a smrti. Ľudia si pomáhajú spoločne svojou radosťou a nie svojím žiaľom." John Ruskin

O projekte


Zdravie predstavuje najdôležitejšiu hodnotu
Neberme zdravie ako niečo samozrejmé, chránme si ho a udržujme

Kontakt na nás

Ústredie prÁce, sociÁlnych vecÍ a rodiny

logoADRESA
Špitálska ulica č. 8
812 67, Bratislava

osobné doručenie podania: 

Župné nám. 5-6, 811 03, Bratislava

 Sekcia služieb zamestnanosti
sekretariát sekcie:
Dagmar Slaná   (02/20 444 897)
Diana Bagalová (02/20 444 860)

Sekcia riadenia
sekretariát sekcie:
Mgr. Nina Kováčiková (02/20 444 833)
Ľudmila Eichlerová (02/20 455 860)
Ivana Baluchová (02/20 455 900)

Sekcia sociálnych vecí a rodiny 
sekretariát sekcie:
PhDr. Lenka Banská (02/20 455 921)

Sekcia ekonomiky
sekretariát sekcie:
Zuzana Slobodová (02/20 441 851)

Odbor kontroly
sekretariát:
Iveta Jonášová (02/20 441 803)

Napíšte nám
INFORMÁCIE

OCHRANA ZP

Hlavným zdrojov príjmu na pokrývanie životných nákladov osôb so ZP bývajú v absolútnej väčšine sociálne dávky.

pokračovanie

PROJEKT

Svetová správa o zdravotnom postihnutí prispieva k nášmu pochopeniu ZP a jeho vplyvu na jednotlivca i spoločnosť. Zdôrazňuje rozličné prekážky, s ktorými sa ľudia so ZP stretávajú. .

pokračovanie

 

ustredie